<1>   <2>   <3>   <4>   <5>   <6>   <7>  <8>  <9>

 

 

Wann et ëm d'Wuerscht geet...., da muss ee scho Schwäin hunn!

 

 

Gäiz ass déi schéinst vun allen Dugenden - ower nëmme fir deen, deen ierft!

 

 

 

Freundschaft ist die Verbindung der Seelen.

Voltaire (1694-1778)

 

 

Kënnten d'Leit Gléck kafen ewéi e Puer Schong, da géifen si et bestëmmt eng Nummer ze grouss kafen!

 

 

Die Fähigkeit, auf welche die Menschen den meisten Wert legen, ist die Zahlungsfähigkeit.

Oskar Blumenthal (1852-1917)

<1>    <2>   <3>   <4>   <5>   <6>   <7>   <8>  <9>